Danışmanlık Hizmetleri

SEL Basınçlı Hava Mühendislik & Danışmanlık; her fabrikada bulunan basınçlı hava sistemleri konusunda ihtiyaç duyulan tüm desteği, profesyonellik ve şeffaflık prensiplerine dayanarak sağlamayı hedefler.
 
Günümüzde enerji ve işletme maliyetlerinin hızla artmasıyla beraber; basınçlı hava konularında, çeşitli aşamalarda teknik danışmanlık hizmetlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede uzun yıllarda edinilen tecrübeler ve bilgi birikim neticesinde ihtiyacınıza yönelik teknik danışmanlık hizmetini vermektedir.

Özellikle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; uzun yıllar üzerinde düşündüğümüz ve deneyim kazandığımız konularda, müşterilerimiz ihtiyaç duyduğu makine yatırımını yaparken, elimizden geldiğince onları doğru yönlendirmek ve herhangi bir zarara uğramalarını engellemek adına mühendislik ve danışmanlık desteği sunuyoruz.

Bu yolla hem yüklü maddi külfetler altına girmelerini engellemek, hem de geri dönüşü mümkün olmayan zaman ve para kayıplarının önüne geçerek, müşterilerimizin her zaman kar etmesini sağlamak öncelikli hedefimizdir.

SEL Basınçlı Hava Mühendislik & Danışmanlık, bu kapsamda aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir:

- Basınçlı Hava Sistemi Keşif ile Yatırımsız İyileştirme Önerileri

- Basınçlı Hava Sistemi Keşif ile Yatırımlı İyileştirme Önerileri

- Yenileme ve/veya Yeni Tesis için Basınçlı Hava Sistemi (Kompresör) Teknik Yatırım Danışmanlığı

à Doğru Ekipman Seçimi

à Teknik Şartname ve Keşif Dosyası Hazırlama

à Basınçlı Hava Tesisat Projelendirme, Metraj ve Uygulama

à Basınçlı Hava İstasyon Tasarımı

- Basınçlı Hava Sistemleri Teknik ve Farkındalık Eğitim/Seminerleri

 - Basınçlı Hava Sistemleri Özelinde VAP Danışmanlığı